Odgovori.org je online mehanizam koji pruža pomoć organizacijama u uključivanju mladih u kreiranja omladinskih programa, usluga i politika na lokalnom i nacionalnom nivou.

Zašto da budete ispitanik na Odgovori.org?

Ukoliko se opredeliš da postaneš deo ekipe Odgovori.org pomoći ćeš mnogobrojnim organizacijama i drugima koji vode brigu o mladima da prave programe koji su po meri tvoje generacije. Zahvaljujući odgovori.org, od sada se ti pitaš kakvi će to programi biti!

Zašto registrovati vašu organizaciju

Odgovori.org će pomoći vašoj organizaciji da neposredno uključi mlade u kreiranje omladinskih programa, usluga i politika na lokalnom i nacionalnom nivou kroz sprovođenje istraživanja na online platformi prilagođenoj navikama mladih.

O projektu

Nekada su nam bili potrebni dani i meseci da dođemo do odgovora „da li naš projekat/program odgovara potrebama mladih“. Pomoću odgovori.org taj odgovor možemo dobiti istog dana.